İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?

Bu zorlu hayat koşullarında para herkes için vazgeçilmez bir öğe olup, bir evi geçindirecek kadar kazanmak oldukça zordur. Bir aileye, eve para yetirmek, zor hayat şartları altında insanları yeterince zorlamaktadır, strese sokmaktadır. Hayatta devlete bağlı bir kurumda, düzenli iş saatleri olan mesleğe sahip insanlar, bazen her ne kadar gelirlerinden memnun olmasalar da mecbur olduklarından dolayı çalışmaktadırlar. Düzenli çalışırlar. Mesleği senelerdir icra ederler ve bir gün emeklilik zamanı gelir. Bu bazı insanları sevindirirken, bazılarını üzmektedir. Sevinenler artık çalışmayacakları için sevinirler. Üzülenler ise çalışmayı çok sevdiklerinden üzülürler. Her iki türlü de sonuçta artık bir işi tamamlamış olup devlet tarafından bağlanan bir emekli maaşı vardır. Herkesin merak ettiği emekli maaşına haciz gelir mi? sorusu tüm emeklileri ilgilendirmektedir.

Emekli Maaşına Haciz Uygulaması Var Mıdır?

Emekli maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Eğer emekli maaşı diğer ismiyle, yaşlılık aylığı haczedilirse, ciddi maddi problemlere yol açmaktadır. Kanunlara göre bir emeklinin onayı olmadan haciz uygulaması mümkün değildir. 5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi uyardığında, sigortalıların gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmetleri, genel sağlık sigortası devir edilemez. Aynı zamanda bankalardan kredi veya banka kartı kullanan emeklilerin, imzaladıkları sözleşmeleri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Emekli, bankaya haciz ve bloke için izin vermiyorsa, emekli maaşına haciz uygulaması getirilemez. Ama bankaya haciz ve bloke için onay verdiyse, haciz uygulanabilir. Bu yüzden sözleşmelerin içeriği çok büyük önem taşımaktadır.

Hangi Durumlarda Haciz Söz Konusu Olabilir?

Bazı durumlarda emekli maaşına haciz konulması söz konusu olabilmektedir. Eğer Sosyal Güvenlik Kurumunun emekliden prim, SGDP gibi bir alacağı varsa haciz söz konusu olabilir. 88. madde Sosyal Güvenlik Kurumunun alacaklarını düzenlemektedir. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan emeklilerin maaşlarının dörtte birine haciz uygulanabilmektedir. Böyle bir duruma haciz uygulanabilecek miktar maaşın yüzde 25’inden fazla olamaz. Buna ek olarak, nafaka borçları dışında emeklinin maaşına haciz uygulanamaz.

Emeklinin Onayı Olmadan Maaşına Haciz Uygulandıysa Ne Yapılmalıdır?

Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?
Emekli Maaşına Haciz Gelir mi?

Eğer emekli aylığı alan birey böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysa, hemen itiraz etmelidir. Bununla ilgili Yargıtay kararları mevcuttur. Rızası olmadan maaşına haciz uygulanan emekli, Yargıtay’dan ”Haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır.” Şeklinde bir yazı almalıdır. Daha sonra bu yazıyı icra dairesine vererek itiraz etmesi gerekmektedir.

Bankaların Emekli Maaşını Bloke Etme Hakkı Yok

Bazı durumlarda, örneğin kredi kartı borçlarında, emekli maaşı da aynı bankadan tahsil ediliyorsa banka maaşın tamamını bloke edebiliyor. Fakat bankaların böyle bir hakkı veya yetkisi bulunmamaktadır. Ailenin geçineceği miktarı düştükten sonra haciz yapılması doğrudur. Eğer birden fazla haciz işlemi varsa bir sıraya konur. Önde olan haczin işlemi bitmedikçe bir sonrasına geçilemez.

Emekli Haciz İçin Onay Verip Sonradan Kararını Değiştirdiyse

Bazı emeklilerin, emekli maaşı hariç ek gelirleri vardır. Ek gelirin geçimine yeteceğini düşünerek emekli maaşının haczi için izin vermiş olabilir. Bu durumda emekli, İcra ve İflas Kanununun 83. maddesine göre, geçimine yetecek miktara değil de daha fazlasına haciz uygulandığı şeklinde şikayette bulunabilir. Bu durumda mahkeme gereken incelemeyi ve araştırmayı yapar. Emeklinin gerçekten geçinip geçinmediğini tespit eder. Daha sonra haczin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verir.

Emeklinin İzni Ve Onayı Olmadan Bankanın Haciz Koyması Mümkün müdür?

Maalesef bazı bankalar, haciz uygulamasını bu şekilde de gerçekleştirmektedirler. Bu tarz hacizler taraflar arasında imzalanan kredi kartı üyelik sözleşmesi veya bireysel kredi sözleşmeleri sebebiyle uygulanmaktadır. Bu sebeple emekli maaşına uygulanan haczin kaldırılması için dava açılmaktadır. Mahkeme genelde tüketiciyi haklı bulur, fakat eğer karşı taraf yani banka kararın temyizini talep ederse tam tersi de mümkün olabilir. Buradan da anlaşılabileceği üzere, sözleşmeler ile veya da ayrıca düzenlenen ek sözleşmeler ile taahhütü olan bir konuda, bankaya olan daha önceki borçlar sebebiyle de emekli maaşına haciz uygulanması mümkün olabilmektedir. Bu yüzden, kredi kartları, bireysel kredi borçları, maaşlar, ek gelirler ve ayrıca sözleşmelerin imzalanması, onaylanması emekli maaşları açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Borçlar düzenli takip edilmelidir. İmzalanan sözleşmeler, onaylanan maddeler mutlaka detaylı incelenmelidir.

Facebook Sayfamızı buradan takip edebilirsiniz.

Bir yorum

  1. Abdurahman.Yğit Abdurahman.Yğit 9 Şubat 2020

    Emekli.Maaşına.Hciz.konuldu.Na.Yapmam.Nereye.Baş.Vurmamak.Gerekir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Jojobet - Vbet giriş -