İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Stopaj Nedir? Stopaj Vergisi Ne Oluyor?

Stopaj hakkında bilgi almak isteyenlere ve merak edenlere stopaj nedir? stopaj vergisi ne oluyor? Açıklayalım. Fransızca ve İngilizce kelimelerden türeyen stopaj kelimesi, tevkif veya kaynakta kesme olarak sözlük anlamı bulunmaktadır. Kaynakta kesme olarak sözlükte adlandırılsa da, stopaj sadece vergi ödeme sistemini oluşturmaktadır.

Stopaj Nedir?

Detaylı bir biçimde anlattığımızda, gelir ve kurumlar vergisine tabi kazançlara ilişkin olan tutarların ilgili kişilere ödemesi noktasında kaynak içerisinde kesilen ve o ilgililer adına vergi dairelerine yatırılan bir vergi olmaktadır.

Stopaj ticari kazançlar içerisinde kanunda belirlenmiş olan tutarlarda ödenir. Eğer herhangi bir kişiye meslek hizmetini ifa ettirdiğinizde, yapmış olduğunuz ödemenin içinden stopaj vergisi kesilir. Kesilmiş olan kısmından kalan kısmı sizler karşı tarafa ödersiniz.

Stopaj Vergisi Ne Oluyor?

Tüm işletmeler dönem sonuna geldiklerinde, tüm giderlerini toplar kar veya zararını tespit eder. Daha sonra bu kar üzerinden hesaplanmış olan vergi işletme tarafından, izleyen yıl içerisinde devlete sunulur.

2018 yılının sonunda işletmeler karı üzerinden hesaplanmış olan vergi tutarı 2010 yılında devlete ödenir. Şu durumdan farklı olarak stopaj vergisi, başladığı anda kesilir ve bu da gelir vergisi olarak isimlendirilir. Stopaj Vergisi olarak yapmış olduğunuz tüm kesintiyi de devlete ödersiniz.

Stopaj Nerede Ortaya Çıkar?

Stopajı ortaya çıkaran işlem, stopaja tabi olan istihkakın hesaben ya da nakden ödemesinin yapılmasıdır.

Stopaj Vergisini Kimler Verir?

Kurumlar ya da gelir vergisine tabi olan bir kazanca ilişkin olarak hasılatın ilgilisine ödenmesi işleminde, ödeme işlemini gerçekleştirenlerce yasa ile birlikte belirlenmiş oranların üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, tüm hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırması biçiminde uygulanmış olan vergileme yöntemidir. Ayrıca bu verginin ödenmesinden sorumlu olan, kaynakta kesintiyi sağlayandır.

Stopaj Nasıl Ödenir?

Dar ve tam gelirli olan kurumların hangi tip durumlar içerisinde stopaj vergi ödemesi yapması gerektiği kurumlar vergisi kanunu ve gelir vergisi kanunu yoluyla belirlenmiştir. Bu vergide yaygın olan uygulama yolu, ücretlerin kaynağından kesilmiş olan gelir vergisi teşkil eder. Tüm çalışan kişilerin gelir vergileri ücretleri ödenmeden kaynak içerisinde vergi kesilir ve daha sonraki ay içerisinde muhtasar beyannameyle birlikte beyan edilerek ödenir.

Stopajın Amacı Nedir?

Stopaj uygulamasının amacı, vergilerin tahsil işlemini daha basit ve garantili hale getirmektir. Küçük matrahların vergiden kaçırılması durumunu önleyerek, maliye idaresinin işlem yükünü azaltmaktır. Verginin ve gelirin doğuşundan çok kısa sürede maliye dairesine geçmesini sağlayarak verginin mükellef üzerindeki psikolojik etkisini de gidermektir.

Hangi Ödeme Çeşitlerinde Stopaj Uygulaması Gereklidir?

Şu tarz ödeme çeşitlerinde stopaj vergisi yapılması gerekli olacaktır:

 • Serbest meslek ödemelerinde gereklidir.
 • Gider pusulasında stopaj gereklidir.
 • Personele yapılan ücret ödemesinde stopaj vergisi gereklidir.
 • Kira ödemesi yapıldığında stopaj gerekir.
 • Kar payları konusunda stopaj uygulaması gereklidir.

Bu tarz durumlarda stopaj vergisi uygulaması yapılması gerekli olacaktır.

Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Her stopaj kesintileri brüt ücret üzerilerinden hesaplanır.

Herhangi bir işletme, serbest meslek işi yapan bir mühendise proje yaptırmış ve brüt olarak 3000 TL ödeme yapılacaktır. Bu konuya ilgili olan kanunda serbest meslek çalışanlar için %20 olarak stopaj kesintisi yapılması uygun görülerek belirtilmiştir. Öyleyse bu durum içerisinde işletmenin, serbest meslek çalışanı adına ödeme yapacağı stopaj miktarını şöyle hesaplanır:

 • Belirlenen brüt ücret: 3000 TL
 • Uygun görülen stopaj oranı: %20
 • Oluşacak stopaj kesintisi: 3000×20/100=600 TL

İşletme yaptırmış olduğu proje için serbest meslek işçisi için 600 TL olarak belirlenen stopajı maliye kurumuna ödeme yaptıktan sonra kalan 2400 TL ise serbest meslek işçisinin hesabına aktaracaktır.

Bu kısma kadar sadece işveren kişiler tarafından ödenmiş olan stopaj konusu ele alındı. Fakat kira stopaj konusunun durumu pek aynı olmamaktadır. Kira stopajı herhangi bir yeri kiralayan değil, kiralanan yeri tutan kiracılar tarafından ödenmektedir.

Ama bu çember içerisine sadece iş yeri olarak kiralanan yerler girmektedir. Bu durumda konut adına herhangi bir stopaj uygulaması yapılmaz. Kira stopajından sadece kiracı sorumlu olacaktır. Vergi stopajı ile aynı alanda olan tek önemli noktası, kira stopajında belirlenen brüt ücret üzerinden belli başlı bir miktarda oran hesaplanarak ödeme yapılmasının gerçekleştirilmesidir.

İlk yorum yapan siz olun

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Jojobet - Vbet giriş -