İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kişisel Veriler İle Dolandırıcılık

Kişisel Verilerin yanında İstenilen SMS Onay Kodları ile Dolandırıcılık günümüzde artış gösteren ve hala aktif yöntemlerden biri konumundadır. Kişisel verilerin paylaşılmaması gerekir. Operatör Şirketleri kendilerine ait olan “dijital oyun platformları” olan PLAYSTORE ve APPLESTORE lar ile kullanıcılarına oyun ve ye uygulama satışı yapmaktadırlar. İndirilmek istenilen oyun ve uygulamalar için kendilerine gönderilen SMS ler ile satın alma işlemlerini tamamlayabilmektedirler. Operatörlerin satın alma ve onay SMS lerini kimse ile paylaşmamalarını belirtmesine rağmen bazı kullanıcılar dolandırıcıların kurbanı olmaktadır.

SMS Onay Kodları ile Dolandırıcılık

Kredi kullanamayan, nakit ihtiyacı olan insanlar, para ve kredi vaat eden yanıltıcı reklamlar vasıtası ile İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan web sitelerine yönlenmekte ve kişisel bilgilerini buradaki formlara yazmaktadır. Formların doldurulmasını takiben verdikleri irtibat numaralarından aranan insanlar, arama sırasında panikletilerek kendilerine gönderilen SMS’leri vermeleri istenmektedir. SMS Onay Kodları ile Dolandırıcılık işte bu aşamada gerçekleşmektedir.

Daha önce doldurdukları formlarda kişisel bilgilerini vermiş olduklarından, son aşama olan SMS bilgileri ile oyun ve uygulamalar onların adına indirilmiş oluyor. Bir çok haber kanalında “Faturalı Hat Dolandırıcıları” başlığı ile haberler yayınlanmasına rağmen, hala bu şekilde insanlar yanılgıya düşmektedir.

Çıkmayan banka kredilerinizi çıkarabileceğini, Faturalı hatlarınıza kredi tanımlayabileceğini iddia eden kişi ve kurumlara asla güvenilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kanun Numarası : 6698
Kabul Tarihi : 24/3/2016
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
12302
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği
kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Edebilirsiniz

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Jojobet - Vbet giriş -