İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ekonominin Çökmesi Ne Anlama Gelir?

Toplumların varoluşu ekonomik güçle ilintilidir. Fakir toplumlar her yüzyılda yok olmuş, ilerleyen yıllarda finansal anlamda güç sahibi olan kendi toplumlarından liderler tarafından kurulmaya çalışılmıştır. Ancak ekonomik gücü olmayan ülke veya toplumlar her zaman için sömürge altında olmuşlar ve başka millet ya da büyük güçlerin baskısıyla ezilmiş, sindirilmiş ve tüm imkânları elinden alınmıştır. Ekonominin çökmesi ne anlama gelir? araştırmalarımızda geçmiş yıllarda ve günümüzde sömürge olmuş devletlerin tamamında ekonominin çökmüş olduğu ve yok oldukları görünen bir gerçektir.

Ekonomi Nedir?

Ekonomiyi kısaca tanımlamak gerekirse ekonomi, var olmak için gerekli olan güç demektir. Hayatı idame ettirmek, güçlü olmak, yaşadığını belli etmek için ekonomi şarttır. Ekonominin sağlanmasında bir takım detaylar bulunur. Bu detaylar ekonominin büyüklüğüyle doğrudan ilgilidir. Ekonomide ticaret, tarım, faaliyet, çalışma, iş gücü, eğitim ve birçok unsur önem taşır. Bir ailenin geçiminin maddi yönünü ekonomi oluştururken, bir devletin varoluşunu da ekonomi sağlar. Ekonomisi güçlü olan bir aile, maddi açıdan sıkıntısız, ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılarken, ekonomisi çökük olan bir aile maddi açıdan sıkıntılı, ihtiyaçlarını zar zor karşılayan bir ailedir. Devletler açısından da durum tıpkı aile örneğinde olduğu gibidir. Bir devletin ekonomisi ne kadar güçlü ise, halkı, kültürü, ideolojisi ve bilimi de o derece güçlü olacaktır. Ekonomik açıdan çökük devletler ise, harap ve bitap düşmüş olan devletlerdir.

Ekonomik Sıkıntının Var Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bir toplumda ekonomik sıkıntının varlığı matematiksel olarak gelir, gider dengesiyle anlaşılabilir. Bu durum bir şirket, bir ev, bir sosyal kurum ve bir devlet için aynıdır. Bütçeye eklenen maddi girdiler, maddi çıktılardan az ise bu durum ekonomik sıkıntı yaratır. Bu durumdan kurtulmanın tek çaresi ise yapılacakların araştırılmasıdır. Bu durumu bir ülke bakımından açıklamak gerekirse ekonomik çöküşe engel olmanın ilk şartı ne yapılabileceğinin belirlenmesidir. Önce ülkenin özellikleri gözden geçirilmeli ve dış ülkelerle yapılan alışverişin durdurulması şarttır. Ülkedeki ekonomi değerlendirilmeli ve maddi gelir getirecek ve ekonomiyi yükseltecek faaliyetlere atılım yapılmalıdır. Ekonomik güç adına devletlerin yapmış olduğu en büyük yanlış finans kaynaklarının ve ülkeye malolmuş değerlerin satılmasıdır. Ülkesinde var olan değerleri satan toplumlar mutlaka ekonomik çöküş yaşayacak ve başka bir devletin sömürüsüne girecektir.

Ekonomik Bağımsızlık Nasıl Sağlanır?

Ekonominin Çökmesi
Ekonominin Çökmesi

Toplumların huzur ve refahını sağlamak için de ekonomik şartlar önem taşımaktadır. Bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı, başka bir ülkeye maddi bakımdan ihtiyaç duymaması anlamına gelir. Dünya ülkelerine baktığımızda ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve ileri medeniyet seviyelerinde bulunan ülkelerin varlığı aşikârdır. Ekonomik bağımsızlık, varlık ve kaynaklarına gerekli özen ve imkânları sağlamakla kazanılacaktır.

Ekonomi Ve Devlet

Bir devletin varoluşundaki temel neden, kendi kültürünü, kendi bilgisini, kendi tarihini ve benliğini devam ettirme çalışmaları yapmasının gerekliliğidir. Eğer bir devlet milletini diğer ülkelere bu anlamlarda tanıtamıyor ve adı anılmıyorsa yönetimde bir takım yanlışlar var anlamına gelir. Ekonomi bir devletin temel güç kaynağıdır. Ekonomisi çöken bir devlette, devleti yöneten kişilerin zenginliğinin halka hiçbir katkısı yoktur. Bu mal varlığı ve zenginlikler yalnızca bu devlet adamlarının kendilerini ve ailelerini korumak için kullanacakları maddi güçtür.

Ekonominin Çökmesi Ve Halk

Ülke ekonomisi halkı direkt olarak ilgilendirir. Bir ülkedeki ekonominin çökük veya kötü olması en çok ülkedeki halkı etkiler. Halkın geliri azalır, gideri çoğalır ve maddi dengeyi sağlayamayacak hale gelir. Bu durum insanları haksızlığa, kötü niyete, kötü alışkanlıklara, iç savaşlara ve hırsızlığa dahi yönlendirmektedir. Bu sebeple ülkedeki ekonomik sorunlara dair devlet yöneticilerinin hızlı bir şekilde önlem alması şarttır.

Dış Güçlerin Ekonomiye Etkileri

Dış güçlerin ekonomiye eksi yönde etki etmesi için devletin hata yapmış olması gerekir. Yanlış satın alımlar, yatırımlar veya haksızlıklar dış güçlerin ekonomiye etki etmesini sağlar. Yönetimde yenilikçi ve ideolojik yaklaşım önem taşır ancak atılacak adımlarda bu adımların toplum yararına atıldığından emin olunmalıdır. Eğer dış güçlerle yapılan anlaşma ve hizmet konuları, topluma ya da halka zarar verecek bir yapıya sahipse atılmamalıdır. Gelişmiş toplumlar ve devlet yönetimleri; Ülke ekonomisine katkıda bulunma alanında yapmış olduğu her çalışmanın bir adım sonrasını hesap ederek yaklaşımda bulunmuşlardır. Ekonominin çökmesini engellemek için tıpkı satranç oyununda olduğu gibi beş hamle sonrasını hesap etmek şarttır.

Facebook Sayfamızı buradan takip edebilirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Jojobet - Vbet giriş -